Regulamentul Festivalului – concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur“, ediţia 54, 21-23 oct 2021

REGULAMENTUL
Festivalului - concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur“ – Târgovişte, România
ediţia a 54-a,
21-23 octombrie 2021

 

1. ORGANIZATORI
Primăria și Consiliul Local Municipal Târgovişte, Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgoviște, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi în parteneriat/coproducţie cu alte instituţii de cultură şi mass-media naţionale, organizează, în perioada 21-23 octombrie 2021, cea de-a 54-a ediţie a Festivalului-concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur“, Târgovişte, România, denumit în continuare Festivalul-concurs sau Festivalul, potrivit prezentului regulament.

Festivalul-concurs   se    desfăşoară   sub    patronajul   Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. Programul Festivalului are drept temă principală „Tinereţea Romanţei” şi îşi propune să promoveze tineri interpreţi de romanţă laureaţi ai concursurilor de interpretare ale festivalului, precum şi romanţe noi lansate la concursurile de creaţie ale festivalului care contribuie la împrospătarea şi promovarea Romanţei a cărei evoluţie a fost slujită de mari interpreţi, compozitori şi poeţi români.

2. SCOPUL FESTIVALULUI - CONCURS
Festivalul-concurs este deschis participării interpreţilor şi compozitorilor de romanţe, având drept scop afirmarea şi lansarea interpreţilor de romanţe, stimularea creatorilor de romanţe, precum şi conservarea, perpetuarea şi promovarea romanţei ca gen muzical care aparţine patrimoniului cultural naţional.

3. CONCURSUL DE INTERPRETARE - fişa de înscriere este anexată prezentului regulament (Anexa 1)
Condiţii şi documente de participare la concursul de interpretare

-         Vârsta cuprinsă între 18 şi 45 de ani;

-         fişa de înscriere-tip, anexată prezentului regulament;

-         DVD cu  2  înregistrări video: 2  romanţe interpretate de concurent, cu acompaniament de pian (sau 2 romanţe înregistrate din participări

-         curriculum vitae (date personale) la zi;

-         copie act de identitate;

-         fotografie color artistică;

-        chitanţa/documentul  de   plată  care   atestă  achitarea  unei   taxe   de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti la data înscrierii concurentului pentru preselecţie, în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CUI 27309416; CONT IBAN:RO11TREZ2715006XXX008472).

Nu este permisă înscrierea la mai multe preselecţii regionale în acelaşi an.

Documentele de participare și înregistrările video ale concurenților trebuie să fie transmise, înainte cu 3 zile  de data fiecărei preselecții, pe e-mail la adresa centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com

4. ORGANIZAREA PRESELECŢIILOR PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE
Pentru obţinerea unei participări la concursul de interpretare care să asigure un nivel ridicat de exigenţă şi competitivitate, vor fi organizate preselecţii regionale online, în România şi în Republica Moldova, astfel:

- Ardeal, preselecţie regională online - vineri 3 septembrie 2021, ora 10,00

- Moldova, preselecţie regională online – sâmbătă 4 septembrie 2021, ora 10,00.

- Oltenia-Banat, preselecţie regională online – vineri 10 septembrie 2021, ora 10,00.

- Dobrogea, preselecţie regională online – vineri 10 septembrie 2021, ora 12,00

- Muntenia, preselecţie regională online – sâmbătă 11 septembrie 2021, ora 10,00

- Republica Moldova, preselecţie regională, realizată în perioada 01-10 septembrie 2021, în colaborare cu Uniunea Muzicienilor din Moldova și cu Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău (organizator și persoană decontact: Președinte – Director: Svetlana Bivol).

Neparticiparea la preselecţie atrage după sine neparticiparea la concurs.

Concurenţii care au obţinut la ediţiile anterioare ale Festivalului-concurs Trofeul „Crizantema de Aur”, Premiul I sau trei ani consecutivi diverse alte premii nu mai au dreptul de a participa la Concursul de Interpretare din anul 2021.

Calităţile     vocal-interpretative, valoarea  şi  dificultatea repertoriului, precum şi prezenţa scenică sunt criterii pe care organizatorii  le   consideră  importante  în   vederea  acordării dreptului de participare în concurs.

Câştigătorii preselecţiilor vor fi anunţaţi telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului, după  finalizarea tuturor preselecţiilor regionale, până cel târziu în data de 15 septembrie 2021.

Câştigătorii preselecţiilor sunt obligaţi să anunţe organizatorii până cel târziu în data de 20 septembrie 2021 dacă se află în imposibilitatea de a participa la Festivalul-concurs, situaţie în care organizatorii pot decide dacă este necesară completarea locului vacant din lista candidaţilor participanţi la preselecţie.

Precizare: Având  în  vedere  situația  de  criză  cauzată de pandemia  de  coronavirus,  organizatorii  Festivalului  au prevăzut varianta desfășurării preselecțiilor în sistem online (video de tip teleconferință), cu respectarea calendarului preselecțiilor  regionale,  precizat  în  Regulament.  Detaliile tehnice vor fi anunțate pe site-ul www.crizantemaaur.ro şi pe site-ul www.centrulunescotgv.ro.

5. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE INTERPRETARE
În urma preselecţiior regionale vor fi selecţionaţi maximum 16 concurenţi, care au obligația să participe ulterior la „Ateliere de romanţă” – online, stagii destinate pregătirii concurenților finaliști ai Concursului de interpretare.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi participarea la programul de repetiţii.

Pe durata desfăşurării festivalului, inclusiv a repetiţiilor, organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor admişi în etapa finală.

Concurentul care nu se conformează rigorilor prezentului regulament va fi eliminat din concurs, fără drept de a solicita daune morale şi materiale.

Repertoriul de concurs
Repertoriul de concurs al interpreţilor admişi după preselecţie va cuprinde două romanţe: o romanţă din lista concurentului şi o romanţă din lista romanţelor premiate la concursurile de creaţie ale Festivalului.

Stabilirea repertoriului pentru concurs al interpreţilor admişi în finală se va face de comun acord cu directorul artistic al festivalului şi va avea în vedere tematica festivalului și evitarea repetării unor romanţe în cadrul concursului. Criteriile de jurizare sunt:

-       Calităţile vocal-interpretative;

-       valoarea şi dificultatea repertoriului;

-       prezenţa şi atitudinea scenică.

În cadrul concursului, membrii juriului vor acorda punctaje de la 5 la 10 puncte, pentru fiecare dintre criteriile de jurizare. Premiile vor fi ierarhizate ca urmare a punctajelor totale obţinute de concurenţi, iar în caz de balotaj va decide punctajul cel mai mare obţinut de concurent pentru calităţile vocal- interpretative. În cazul în care balotajul se va menţine, va prima punctajul cel mai mare obţinut pentru dificultatea repertoriului şi prezenţa scenică.

6. JURIZAREA FESTIVALULUI-CONCURS
Jurizarea Festivalului-concurs va  fi  făcută  de  două  jurii  distincte pentru Concursul de Interpretare şi pentru Concursul de Creaţie. Deciziile artistice ale juriilor nu pot fi contestate.

-       Juriul Concursului de Creaţie va fi format din șapte membri (patru compozitori desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, doi compozitori desemnaţi de Uniunea Muzicienilor din Moldova și  un  poet,  autor  de  versuri  pentru  romanţă,  desemnat  de  organizatori. Juriul secţiunii de Creaţie va juriza şi preselecţia romanţelor în primă audiţie care vor fi selecţionate pentru concurs în cadrul preselecţiei naţionale online organizate în perioada 05-10 septembrie 2021.

-       Juriul Concursului de Interpretare va fi format din personalităţi ale scenei muzicale româneşti, preocupate de interpretarea și de promovarea Romanţei.

Activitatea de jurizare va fi asistată tehnic de câte un secretar al juriului, desemnat de organizatori pentru fiecare secţiune.

Participarea  în  jurii  va  fi  remunerată  pe  bază  de  contract, cuantumul fiind stabilit de organizatori.

7. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE
Tuturor concurenţilor finaliști li se vor acorda diplome de participare. Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

Trofeul „Crizantema de Aur” Târgovişte 2021 Interpretare– 7.500 lei

- Premiul I – 6.000 lei

- Premiul al II-lea – 5.000 lei

- Premiul al III-lea – 4.000 lei

- Premiul special „Ioana Radu” – 3.000 lei

- Premiul special „Tinereţea Romanţei” – 2.500 lei

- Premiul special „Romanţa ne uneşte”– 2.500 lei

-  Premiul special „Cetatea Romanţei”–2.500 lei

Având în vedere amploarea şi tradiţia Festivalului-concurs naţional de Interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur“, nivelul artistic  al  concurenţilor  şi  solicitările  unor  sponsori  de  a  oferi  premii, organizatorii pot permite acordarea unor premii speciale fără a afecta numărul premiilor din regulament şi fără a diminua valoarea acestora.

8. GALA LAUREAŢILOR
Laureaţii vor participa obligatoriu la Concertul de Gală.

Înregistrările  realizate  de  organizatori  şi  de  Televiziune  şi/sau  Radio  în timpul concursului nu sunt remunerate.

În cazul în care organizatorii intenţionează să realizeze un CD/DVD cu înregistrările  din  concurs  şi  din  Gala  Laureaţilor,  toate  drepturile  care decurg din Legea drepturilor de autor sunt cedate organizatorilor, concurenţii semnând aceasta în fişa de înscriere.

Concurenţii distinși cu Trofeul „Crizantema de Aur” și, respectiv, Premiul I, vor participa de drept, ca invitaţi speciali, la următoarea ediţie a festivalului cu câte un micro-recital de romanţe.

9. CONCURSUL DE CREAŢIE – fişa de înscriere este anexată prezentului regulament (Anexa 2)
Concursul de Creaţie este organizat în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi este deschis tuturor creatorilor, membri sau nu ai uniunilor de creaţie din România şi din Republica Moldova

Preselecţia romanţelor pentru Concursul de Creaţie se va face în România de UCMR și în Republica Moldova de UMM.

În România, Juriul de preselecție pentru Creație va fi alcătuit din patru membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România și un poet autor consacrat de versuri de  romanță  desemnat  de  Centrul  Cultural  pentru  UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște.

În Republica Moldova, Juriul de preselecție pentru Creație va fi desemnat de Uniunea Muzicienilor din Moldova.

Jurizarea    pentru  Preselecţia  Concursului  de  Creaţie  în  România  va  fi asistată  de  directorul  artistic  al  Festivalului.  Pentru  faza  finală,  vor  fi selectate maximum 12 romanţe în primă audiţie pentru a participa la Concursul de Creaţie.

Membrii   Juriului   de   preselecţie nu ierarhizează, ci doar selecţionează     romanţele pentru participarea  în cadrul Concursului de Creaţie.

Preşedintele Juriului de Creaţie va fi unul dintre cei patru membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Durata fiecărei romanţe în primă audiţie nu trebuie să depăşească 5 minute. Fiecare compozitor poate ajunge în finală doar cu o romanţă.

Nu pot participa la preselecţia pentru concursul de creaţie romanţe în primă audiţie aparţinând unor persoane decedate.

Plata interpretului, a autorului versurilor şi a orchestraţiei romanţei în primă audiţie intră în sarcina compozitorului concurent.

Membrii juriului secțiunii creație nu au voie să aibă romanţe înscrise în concursul de creaţie.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE CREAŢIE
Compozitorii care doresc să participe la concursul de creaţie vor expedia până la data de 03 septembrie 2021 următoarele:

-       un CD cu romanţa/romanţele interpretate - voce şi pian,

-       partitura originală și versurile,

-       fişa de înscriere-tip anexată,

-       fotografie color artistică

-       un curriculum vitae (date personale) la zi,

-       copie a actului de identitate;

-       chitanţa/documentul de plată care atestă achitarea taxei de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti la data înscrierii în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CUI 27309416; CONT IBAN: RO11TREZ 2715 006 XXX 008 472).

Înscrierile pentru concurs vor fi trimise astfel:

-       prin poştă/curier la Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 46A, et. 2, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cu menţiunea - pentru Festivalul Naţional de Romanţe „CRIZANTEMA DE AUR”, ediția 2021, Concursulde Creaţie,

-       pe e-mail la adresa centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com.

Organizatorii vor anunţa compozitorii şi lucrările admise în concursul final, până la data de 15 septembrie 2021 telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului.

Compozitorii ale căror lucrări au fost admise în faza finală trebuie să aleagă interpreţi profesionişti, recomandăm laureaţi ai Concursului de Interpretare al Festivalului „Crizantema de Aur” sau ai unor festivaluri muzicale naţionale,interpreţi care să poată pune în valoare romanţele în primă audiţie şi să contribuie la creşterea calităţii artistice a Concursului de Creaţie.

Compozitorii trebuie să comunice organizatorilor numele interpreţilor şi să expedieze  pentru  aceştia,  pe  una  dintre  adresele  indicate  mai  sus,  o fotografie color 4/6 şi o biografie artistică actualizată a acestora.

Compozitorii trebuie să predea orchestraţia romanţei care a fost selecţionată pentru finala Concursului de Creaţie în format profesionist  (partitura   generală   de   orchestră   +   partiturile pentru instrumente) pe adresele indicate în Regulament până la data de 25 septembrie 2021.

Etapa  finală  a  Concursului  de  Creaţie  va  avea  loc  în  perioada  21–  23 octombrie 2021.

Interpreţii vor fi prezenţi pentru repetiţii la data comunicată de organizatori.

10. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE CREAŢIE
Tuturor concurenţilor finaliști ai Concursului de Creaţie li se vor acorda diplome de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

-Trofeul „Crizantema de Aur” – Creaţie 2021 – 7.500 lei

- Premiul I – 6.000 lei

- Premiul al II-lea – 5.000 lei

- Premiul al III-lea – 4.000 lei

- Premiul special „Ionel Fernic” – 3.500 lei

-  Premiul special „Tinereţea Romanţei”– 3.000 lei

- Premiul special „Romanţa ne uneşte”– 3.000 lei

-  Premiul special „Cetatea Romanţei” acordat de Primăria Municipiului Târgoviște– 3.000 lei

Romanţele premiate vor  fi  prezentate în  Concertul de  Gală  al  Festivalului- concurs.

Pentru   înregistrările  realizate   de   Televiziune   şi/sau   Radio   în   timpul Festivalului-concurs,  nu   se   plătesc   drepturile   aferente   compozitorilor, autorilor de versuri şi interpreţilor.

Romanţele premiate la Concursul de Creaţie vor intra în repertoriul propus pentru ediţiile viitoare ale Concursurilor de Interpretare, în vederea promovării acestora şi pentru înnoirea repertoriului naţional de romanţe și vor intra în atenţia organizatorilor pentru editarea unor culegeri muzicale cu romanţe laureate la concursul de creaţie ale Festivalului.

11. ORCHESTRE ŞI ORCHESTRAŢII
Organizatorii asigură concurenţilor secţiunilor de interpretare şi de creaţie, precum şi invitaţilor în concerte şi recitaluri, acompaniament orchestral profesionist.

12. ALTE MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE FESTIVALUL – CONCURS „CRIZANTEMA DE AUR”
Pentru ediţia din anul 2021, cu tema „Tinereţea Romanţei”, precum şi în timpul desfăşurării festivalului-concurs vor fi organizate, în funcţie de bugetul alocat, numeroase evenimente asociate: lansări de carte şi de CD- uri/DVD-uri  cu   romanţe   ale   compozitorilor  şi   invitaţilor   prezenţi   în recitaluri, editare de antologii, broșuri şi culegeri cu romanţe pentru omagierea marilor poeţi români, expoziţii, dezbateri şi mese rotunde legate de creaţia muzicală și poetică românească şi despre interpretarea Romanţei, despre geneza şi evoluţia Romanţei, precum şi despre apartenenţa ei la marea familie a genurilor muzicale care fac parte din patrimoniul cultural naţional şi european, având în vedere că Romanţa este un gen muzical de patrimoniu al culturii naţionale.

ATELIERE DE ROMANŢĂ
După preselecţiile regionale vor fi organizate în perioada 20-25 septembrie a.c. „Ateliere de romanţă”, desfăşurate ONLINE, menite să-i pregătească pe finaliștii Concursului de Interpretare. Detaliile desfăşurării acestora, vor fi anunţate finaliştilor concursului de interpretare de director artistic al festivalului.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE CONCERTE „TINEREŢEA ROMANȚEI”
Programul Naţional de Concerte „Tinereţea Romanței”, reprezintă un proiect emblematic pentru tematica ediţiei din 2021 a Festivalului și va consta într-o suită de concerte asociate festivalului, care se vor desfășura în anul 2021 în zone istorice din România şi Republica Moldova şi va fi organizat de Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea    Romanţei” Târgovişte în colaborare cu instituţii muzicale profesioniste, cu centre judeţene de cultură, cu instituţii mass-media naţionale şi regionale din România şi Republica Moldova și cu alte instituţii interesate de promovarea Romanţei.

NOTĂ: Aceste evenimente asociate vor putea fi organizate numai în funcţie de bugetul alocat festivalului, de parteneriatele realizate cu instituţii muzicale profesioniste şi de alte finanţări atrase prin colaborări, sponsorizări şi donaţii.

13. DIRECŢIA ARTISTICĂ A FESTIVALULUI
Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte asigură  direcţia  artistică a  Festivalului Naţional  de  Romanţe „Crizantema de aur”, ediţia a 54-a –2021 şi a tuturor evenimentelor artistice  asociate  acestuia  pe  parcursul  anului 2021.

14. COLABORĂRI CU MASS-MEDIA
În baza unor contracte ferme de colaborare cu posturi locale şi regionale de televiziune se  vor realiza înregistrări, transmisiuni în  direct, emisiuni de promovare  ale  fazelor  de  preselecţie  şi  ale  recitalurilor  și  concertelor extraordinare de romanţe, precum şi a altor evenimente asociate festivalului. Transmisia TV în direct a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur” Târgovişte 2021 va fi asigurată de un singur post naţional de televiziune (care să aibă şi reţea de posturi regionale) cu care organizatorii vor încheia contract de coproducţie. De asemenea, organizatorii vor încheia un parteneriat de promovare şi cu un post naţional de radio (care să aibă şi reţea de posturi regionale) în vederea mediatizării şi promovării festivalului şi a tuturor etapelor desfăşurării acestuia.

 

Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte
Manager,
Mihai Constantin Ranin

Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte
Cu stimă,
Preşedinte
Teodor Emilian VASILIU

 

 

 

Pentru a citi sau descărca Regulamentul Festivalului, precum și fișele de înscriere, vă rugăm să accesați acest link: REGULAMENTUL OFICIAL Crizantema de Aur 2021 (.pdf, 1 MB)


Comments are closed.