Regulamentul de participare la Crizantema de Aur 2019 – Ediția a 52-a

REGULAMENTUL

Festivalului-concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei

„Crizantema de Aur“ – Târgovişte, România

Ediţia a 52-a, 17-19 octombrie 2019

 

  1. ORGANIZATORI

Consiliul  Local  Municipal  Târgovişte,  Primăria  Municipiului  Târgovişte,  Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea  Romanţei”  Târgoviște,  în  colaborare  cu  Ministerul  Culturii  şi Identităţii Naţionale, cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi în parteneriat/coproducţie cu alte instituţii de cultură şi mass-media naţionale, organizează în perioada 17-19 octombrie 2019 cea  de-a  52-a  ediţie  a Festivalului-concurs Naţional  de  Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur“, Târgovişte, România, denumit în continuare Festivalul-concurs sau Festivalul, potrivit prezentului regulament. Festivalul-concurs  se desfăşoară  sub  patronajul  Comisiei  Naţionale  a României  pentru  UNESCO şi  este  dedicat  celebrării  prin  Romanță  a Patrimoniului  muzical  și  poetic național  și  Anului  omagial  al  satului românesc.

 

 1. SCOPUL FESTIVALULUI-CONCURS

Festivalul-concurs este deschis  participării interpreţilor şi  compozitorilor de romanţe, având drept scop afirmarea şi lansarea interpreţilor de romanţe, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, stimularea creatorilor de romanţe, precum şi conservarea, perpetuarea şi promovarea romanţei ca gen muzical care aparţine patrimoniului cultural national, aflat în atenţia Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi  a  Comisiei  Naţionale  a României  pentru  UNESCO  în vederea înscrierii pe lista Patrimoniului cultural imaterial al umanităţii UNESCO.

 

 1. CONCURSUL DE INTERPRETARE

Condiţii de participare la concursul de interpretare

Documentele necesare înscrierii:

-        fişa de înscriere-tip, anexată prezentului regulament;

-        curriculum vitae (date personale) la zi;

-        copie act de identitate;

-        fotografie color artistică;

-        achitarea unei taxe de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti în ziua preselecţiei, în numerar, sau cu cel puţin 3 zile înainte de preselecţie în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CONT IBAN: RO11TREZ2715006XXX008472).

Nu este permisă înscrierea la mai multe preselecţii regionale în acelaşi an.

Înscrierile pentru Concursul de Interpretare se pot face și în ziua preselecţiei, dar este recomandat ca documentele de participare să fie transmise, cu cel puțin 5 zile înainte de data fiecărei preselecții, pe e-mail la adresa centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com

 

 1. ORGANIZAREA PRESELECŢIILOR PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Pentru obţinerea unei participări la concursul de interpretare care să asigure un nivel ridicat de  exigenţă şi competitivitate, vor fi organizate preselecţii regionale, în România şi în Republica Moldova, astfel:

- la Cluj,  preselecţie  regională,  în  data  de 30  mai  2019,  la ora  10.00 la sala

Radio România Cluj, adresa Str. Donath nr. 160, Cluj Napoca.

.- la Iaşi,   preselecţie   regională,   în   data   de 31   mai   2019,   la ora   11.00 la Casa de Cultură a Studenților, din Iaşi, adresa Strada Vasile Conta, nr. 30, Iaşi.
- la Bucureşti, preselecţie  regională,  în  data  de 14  iunie 2019,  la ora 11.00 la Radio România, studioul T3 adresa Strada G-ral Berthelot, nr. 60-64, Bucureşti.
- la Constanţa, preselecţie regională, în data de 15 iunie 2019, la ora 14.00, la Teatrul  de  Operă  şi  Balet  „Oleg  Danovski”  din  Constanţa,  Strada Mircea cel Bătrân nr. 97.
- la Târgovişte, preselecţie regională, în data de 21 iunie 2019, la ora 11.00

la Casa Romanţei, Bd. Regele Carol I, nr. 3, Târgovişte, jud. Dâmboviţa

- la Craiova,  preselecţie  regională,  în  data  de 28  iunie  2019,  la ora  11.00 la Opera  Română  Craiova, adresa Str.  Mihai  Viteazul,  nr.  7,  Craiova, Dolj.
- la Chişinău, preselecţie regională, realizată în perioada 15-25 iunie 2019, în colaborare cu Uniunea Muzicienilor din Moldova și cu Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău (organizator și persoană de

contact: Președinte – Director: Svetlana Bivol).

Organizatorii asigură acompaniamentul interpreţilor la preselecţie.

Neparticiparea la preselecţie atrage după sine neparticiparea la concurs.

Concurenţii care  au  obţinut  la  ediţiile  anterioare ale  Festivalului-concurs Trofeul „Crizantema de Aur”, Premiul I sau trei ani consecutivi diverse alte premii nu mai au dreptul de a participa la Concursul de Interpretare din anul 2019.

Calităţile   vocal-interpretative,   valoarea   şi   dificultatea   repertoriului, precum şi prezenţa scenică sunt criterii pe care organizatorii le consideră importante în vederea acordării dreptului de participare în concurs. Câştigătorii preselecţiilor vor fi anunţaţi telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului, după finalizarea tuturor preselecţiilor, până cel târziu în data de 7 iulie 2019.

Câştigătorii preselecţiilor sunt obligaţi să anunţe organizatorii până cel târziu în data de 15 august 2018 în cazul în care se află în imposibilitatea de a mai participa la Festivalul-concurs, situaţie în care organizatorii pot decide dacă este necesară completarea locului vacant din lista candidaţilor participanţi la preselecţie.

 

 1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE INTERPRETARE

În urma preselecţiior  regionale vor fi  selecţionaţi maximum 20 de concurenţi, care au obligația să participe ulterior la stagiile de pregătire pentru concurs (ateliere de romanță) pe care le au în vedere organizatorii festivalului.

Ordinea  intrării  în  concurs  va  fi  stabilită  prin  tragere  la  sorţi.  Concurenţii  vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi participarea la programul de repetiţii.

Pe durata desfăşurării repetiţiilor şi a festivalului, organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor admişi în etapa finală.

Concurentul care nu se conformează rigorilor prezentului regulament va fi eliminat din concurs, fără drept de a solicita daune morale şi materiale.

Repertoriul de concurs

Repertoriul de concurs al interpreţilor admişi după preselecţie  va cuprinde două romanţe:  o  romanţă  din  lista  concurentului  şi  o  romanţă  din  lista  romanţelor premiate la concursurile de creaţie ale Festivalului.

Stabilirea repertoriului pentru concurs al interpreţilor admişi în finală se va face de comun acord cu directorul artistic al festivalului şi va avea în vedere evitarea repetării unor romanţe în cadrul concursului.

Criteriile de jurizare sunt:

-      calităţile vocal-interpretative;

-      valoarea şi dificultatea repertoriului;

-      prezenţa şi atitudinea scenică.

În cadrul concursului, membrii juriului vor acorda punctaje de la 5 la 10 puncte, pentru fiecare dintre criteriile de jurizare. Premiile vor fi ierarhizate ca urmare a punctajelor totale obţinute de concurenţi, iar în caz de balotaj va decide punctajul cel mai mare obţinut de concurent pentru calităţile vocal-interpretative. În cazul în care balotajul se va menţine, va prima punctajul cel mai mare obţinut pentru prezenţa și atitudinea scenică.

 

 1. JURIZAREA FESTIVALULUI-CONCURS

Jurizarea Festivalului-concurs va fi făcută de două jurii distincte pentru Concursul de Interpretare şi pentru Concursul de Creaţie. Deciziile artistice ale juriilor nu pot fi contestate.

-      Juriul  Concursului  de  Creaţie va  fi  format  din  șapte  membri  (patru compozitori desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, doi compozitori desemnaţi de Uniunea Muzicienilor din Moldova și un poet (autor de versuri pentru romanţă) desemnat de Uniunea Scriitorilor din România). Juriul secţiunii de Creaţie va juriza şi preselecţia romanţelor în primă audiţie care vor fi selecţionate pentru concurs.

-      Juriul Concursului de Interpretare va fi format din nouă personalităţi ale scenei muzicale româneşti, preocupate de interpretarea și de promovarea Romanţei.

Activitatea de jurizare va fi asistată tehnic de câte un secretar al juriului, desemnat de organizatori pentru fiecare secţiune.

Participarea în jurii va fi remunerată pe bază de contract, cuantumul fiind stabilit de organizatori.

 

 1. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Tuturor concurenţilor li se vor acorda diplome de participare. Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

- Trofeul „Crizantema de Aur” Târgovişte 2019 – 6.000 lei

- Premiul I – 5.000 lei

- Premiul al II-lea – 4.000 lei

- Premiul al III-lea – 3.500 lei

- Premiul special „Ioana Radu” – 2.500 lei

- Premiul special „Romanţa ne uneşte” acordat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 2.000 lei

- Premiul special „Cetatea Romanţei” acordat de Primăria Municipiului Târgovişte – 2.000 lei

Având   în   vedere   amploarea   şi   tradiţia Festivalului-concurs   naţional   de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur“, nivelul artistic al concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, organizatorii pot permite acordarea unor premii speciale fără a afecta numărul premiilor din regulament şi fără a diminua valoarea acestora.

 

 1. GALA LAUREAŢILOR

Laureaţii vor participa obligatoriu la Concertul de Gală.

Înregistrările  realizate  de  organizatori  şi  de  Televiziune  şi/sau  Radio  în  timpul concursului nu sunt remunerate.

În cazul în care organizatorii intenţionează să realizeze cu laureaţii un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor sunt cedate organizatorilor, concurenţii semnând aceasta în fişa de înscriere.

Concurentul distins cu Trofeul „Crizantema de Aur” va participa de drept, ca invitat special, la următoarea ediţie a festivalului cu un micro-recital de romanţe.

 

 1. CONCURSUL DE CREAŢIE

Concursul  de  Creaţie  este  organizat  în  colaborare  cu Uniunea  Compozitorilor  şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi este deschis atât  compozitorilor  şi  autorilor  de  versuri  profesionişti,  membri  ai  uniunilor de  creaţie, cât şi celor amatori, din România şi din Republica Moldova.

Preselecţia romanţelor pentru Concursul de Creaţie se va face în România de UCMR și în Republica Moldova de UMM.

În România, Juriul de preselecție pentru Creație va fi alcătuit din patru membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România și un poet (autor consacrat de versuri de romanță) membru al Uniunii Scriitorilor din România.

În   Republica   Moldova,   Juriul   de   preselecție   pentru   Creație   va   fi desemnat de Uniunea Muzicienilor din Moldova.

Jurizarea pentru Preselecţia Concursului  de  Creaţie în România va fi  asistată de directorul artistic al Festivalului. Pentru faza finală a Concursului de Creaţie, vor fi selectate maximum 10 romanţe (10 din România și 2 din Republica Moldova) în primă audiţie pentru a participa la faza finală a Concursului de Creaţie.

Membrii Juriului de preselecţie nu ierarhizează, ci doar selecţionează romanţele pentru participarea în cadrul Concursului de Creaţie.

Preşedintele  Juriului  de  Creaţie  va  fi  unul  dintre  cei  patru  membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Durata fiecărei romanţe în primă audiţie nu trebuie să depăşească 4 minute.

Fiecare compozitor poate ajunge în finală doar cu o romanţă.

Nu   pot   participa   la   preselecţie   romanţe   în   primă   audiţie   aparţinând   unor compozitori/persoane decedate.

Plata interpretului, a autorului versurilor şi a orchestraţiei romanţei în primă audiţie intră în sarcina compozitorului.

Membrii juriului nu au voie să aibă romanţe înscrise în concurs.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE CREAŢIE

Compozitorii care doresc să participe la concursul de creaţie vor expedia până la data de 15 iunie 2019 următoarele:

-       un CD cu romanţa/romanţele interpretate - voce şi pian,

-       partitura originală,

-       fişa de înscriere-tip anexată,

-       fotografie artistică

-       un curriculum vitae (date personale) la zi,

-       copie a actului de identitate;

-       chitanţa / documentul de plată care atestă achitarea taxei de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CONT IBAN: RO11 TREZ 2715 006 XXX 008 472) sau în ziua preselecţiei, în numerar.

Înscrierile pentru concurs vor fi trimise prin următoarele modalităţi:

-       prin     poştă/curier    la Centrul     Cultural    pentru     UNESCO     „Cetatea Romanţei” Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 46A, et. 2, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cu menţiunea - pentru Festivalul Naţional de Romanţe „CRIZANTEMA DE AUR”, ediția 2019, Concursul de Creaţie,

-       pe e-mail la adresa centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com.

Juriul Preselecţiei pentru Concursul de Creaţie va selecţiona, în perioada 15-20 iunie 2019 cel mult 12 romanţe pentru faza finală a Concursului de Creaţie, iar organizatorii vor anunţa compozitorii şi lucrările admise în concursul  final,  până  la  data  de  30  iunie  2018,  telefonic  şi/sau  prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului.

Compozitorii ale căror lucrări au fost admise în faza finală trebuie să aleagă interpreţi profesionişti, (de preferinţă laureaţi ai Concursului de Interpretare al Festivalului „Crizantema de Aur” sau ai unor festivaluri muzicale naţionale, interpreţi care să poată pune în valoare romanţele în primă audiţie şi să contribuie la creşterea calităţii artistice a Concursului de Creaţie). Compozitorii trebuie să comunice organizatorilor numele interpreţilor şi să expedieze pentru aceştia, pe una dintre adresele indicate mai sus, o fotografie color 4/6 şi o biografie artistică actualizată a acestora.

Compozitorii trebuie să predea  orchestraţia romanţei care a fost selecţionată  pentru  Concursul  de  Creaţie  în  format  profesionist (partitura generală de  orchestră +  partiturile pentru instrumente) pe adresele indicate în Regulament până la data de 15 august 2019.

Etapa  finală a  Concursului de  Creaţie va  avea loc  în  perioada 17 – 19 octombrie 2019.

Interpreţii vor fi prezenţi pentru repetiţii la data comunicată de organizatori.

 

 1. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE CREAŢIE

Tuturor  concurenţilor  de  la  concursul  de  creaţie  li  se  vor  acorda  diplome  de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

- Premiul I – 6.000 lei

- Premiul al II-lea – 5.000 lei

- Premiul al III-lea – 4.000 lei

- Premiul special „Ionel Fernic” – 3.000 lei

- Premiul special „Romanţa ne uneşte” acordat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 2.500 lei

- Premiul special „Cetatea Romanţei” acordat de Primăria Municipiului Târgoviște – 2.500 lei

-  Premiul  special  „Poezia  Romanţei”,  pentru  cele  mai  frumoase  versuri  ale  unei romanţe în primă audiţie – 2.000 lei

Romanţele premiate vor fi prezentate în Concertul de Gală al Festivalului-concurs. Pentru înregistrările realizate de  Televiziune şi/sau Radio  în  timpul  Festivalului- concurs,  nu  se  plătesc  drepturile  aferente  compozitorilor,  autorilor  de  versuri  şi interpreţilor.

Romanţele premiate la Concursul de Creaţie vor intra în repertoriul propus pentru ediţiile viitoare ale Concursurilor de Interpretare, în vederea promovării acestora şi pentru înnoirea repertoriului naţional de romanţe.

 

 1. ORCHESTRE ŞI ORCHESTRAŢII

Organizatorii asigură concurenţilor secţiunilor de interpretare şi de creaţie, precum şi invitaţilor în concerte şi recitaluri, acompaniament orchestral profesionist.

 

 1. ALTE   MANIFESTĂRI   PRILEJUITE    DE   FESTIVALUL-CONCURS „CRIZANTEMA DE AUR”

Pentru  ediţia  din  anul  2019,  dedicată  celebrării  prin  Romanţă  a  Patrimoniului muzical și poetic naţional și Anului omagial al satului românesc, precum şi în timpul desfăşurării festivalului-concurs vor fi organizate, în funcţie de bugetul alocat, numeroase evenimente asociate: lansări de carte şi de CD-uri/DVD-uri cu romanţe ale compozitorilor şi invitaţilor prezenţi în recitaluri, editare de monografii, broșuri şi culegeri cu romanţe pe versuri ale marilor poeţi români, expoziţii, dezbateri şi mese rotunde legate de creaţia muzicală și poetică românească şi interpretarea Romanţei, geneza şi evoluţia Romanţei şi despre apartenenţa ei la marea familie a genurilor muzicale care fac parte din patrimoniul cultural naţional şi european, având în vedere că Romanţa este un gen muzical de patrimoniu al culturii naţionale și este propusă spre a fi inclusă în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii.

În   perioada   premergătoare   etapei   finale,   în   timpul   desfăşurării   preselecţiilor regionale şi a preselecţiei finale, precum și după desfășurarea Festivalului Naţional „Crizantema  de  aur”,  vor  putea  fi  organizate  o  serie  de  manifestări  asociate festivalului  constând  în  recitaluri  şi  concerte  de  romanţe,  cu  participarea  unor laureaţi ai Festivalului „Crizantema de Aur” şi a unor personalităţi ale scenei muzicale româneşti, cu scopul promovării romanţei şi a poeziei româneşti şi a Festivalului Naţional „Crizantema de Aur” în ţară şi în străinătate. Aceste evenimente asociate vor putea fi organizate numai în funcţie de bugetul festivalului, de parteneriatele cu instituţii  muzicale profesioniste  şi  de  alte  finanţări atrase  prin  colaborări, sponsorizări şi donaţii.

În acest context, Programul Naţional de Concerte „Comori ale romanței”, desfăşurat sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO reprezintă un proiect emblematic pentru tematica ediţiei din 2019 a Festivalului și va consta într-o suită de evenimente asociate festivalului, care se vor desfășura pe tot parcursul anului 2019 în zone istorice din România şi Republica Moldova şi va fi organizat de Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte în parteneriat cu instituţii muzicale profesioniste, cu centre judeţene de cultură, în colaborare cu instituţii mass-media naţionale şi regionale din România şi Republica Moldova și cu alte instituţii interesate de promovarea Romanţei.

 

 1. DIRECŢIA ARTISTICĂ A FESTIVALULUI

Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte asigură direcţia artistică a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de aur”, ediţia a 52-a – 2019 şi a tuturor evenimentelor artistice asociate acestuia pe parcursul anului 2019.

 

 1. COLABORĂRI CU MASS-MEDIA

În  baza  unor  contracte  ferme  de  colaborare  cu  posturi  locale  şi  regionale  de televiziune se vor asigura înregistrări, transmisii directe, parţial sau în exclusivitate, ale fazelor de preselecţie şi ale concertelor, recitalurilor și concertelor extraordinare de romanţe şi a altor evenimente asociate festivalului.

Transmisia TV în direct a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur” Târgovişte 2019 va fi asigurată de un singur post naţional de televiziune (care are şi reţea de posturi regionale) cu care organizatorii vor încheia contract de coproducţie. De asemenea, organizatorii vor încheia un parteneriat de promovare şi cu un post naţional de radio (care are şi reţea de posturi regionale) în vederea mediatizării şi promovării festivalului şi a tuturor etapelor desfăşurării acestuia.


Puteți descărca documentul complet în format pdf (990 kB) (Regulament și fișe înscriere Crizantema de Aur 2019) sau:

 1.  Fișa de înscriere Interpretare (736k B) (Fișă înscriere Interpretare  Crizantema de Aur 2019)
 2.  Fișa de înscriere Creație (748 kB) (Fișă înscriere Creație Crizantema de Aur 2019) .

 

Comments are closed.