Regulamentul de participare la Crizantema de Aur 2018 – Ediția 51

REGULAMENTUL

Festivalului-concurs naţional de interpretare şi creaţie a romanţei

„Crizantema de Aur“ – Târgovişte, România ediţia a 51-a

18-20 octombrie 2018

1. ORGANIZATORI

Consiliul  Local  Municipal  Târgovişte,  Primăria  Municipiului  Târgovişte,  Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi în parteneriat/coproducţie cu alte instituţii de cultură şi media naţionale, organizează în perioada 18-20 octombrie 2018 cea de-a 51-a ediţie a Festivalului-concurs  naţional de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de  Aur“,  Târgovişte,  România, denumit  în  continuare Festivalul-concurs, potrivit prezentului regulament.

Festivalul-concurs  şi  evenimentele  artistice  asociate  acestuia  în  anul 2018 se desfăşoară sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi sunt dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918 şi Anului European al Patrimoniului Cultural.

2. SCOPUL FESTIVALULUI-CONCURS

Festivalul-concurs este deschis  participării interpreţilor şi  compozitorilor de romanţe, având drept scop afirmarea şi lansarea interpreţilor de romanţe, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, stimularea creatorilor de romanţe, precum şi conservarea, perpetuarea şi promovarea romanţei ca gen muzical care aparţine patrimoniului cultural national, aflat în atenţia Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale și a Comisiei Naţionale a  României    pentru UNESCO în vederea înscrierii pe lista Patrimoniului cultural imaterial al umanităţii UNESCO.

3. CONCURSUL DE INTERPRETARE

Condiţii de participare la concursul de interpretare

Documentele necesare înscrierii:

-        fişa de înscriere-tip, anexată prezentului regulament;

-        curriculum vitae (date personale) la zi;

-        copie act de identitate;

-        fotografie color artistică;

-         achitarea unei taxe de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti în numerar în ziua desfăşurării preselecţiei.

Nu este permisă înscrierea la mai multe preselecţii regionale în acelaşi an.

Înscrierile   pentru   Concursul   de   Interpretare   vor   fi   trimise   prin   una   dintre următoarele modalităţi:

-      pe e-mail la adresa centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com

-      vor fi înmânate personal în ziua preselecţiei.

4. ORGANIZAREA PRESELECŢIILOR PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Pentru obţinerea unei participări la concursul de interpretare care să asigure un nivel ridicat de exigenţă şi  competitivitate, vor fi organizate preselecţii regionale, în România şi în Republica Moldova, astfel:

-  la Constanţa,  preselecţie  regională,  în  data  de 30  aprilie  2018,  la ora

11.00, la Teatrul de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa, Strada Mircea cel Bătrân nr. 97.

-  la Craiova,  preselecţie  regională,  în  data  de 19  mai  2018,  la ora  11.00 la Opera Română Craiova, adresa Str. Mihai Viteazul, nr. 7, Craiova, Dolj.
- la Cluj, preselecţie regională, în data de 23 mai 2018, la ora 11.00 la sala

Radio România Cluj, adresa Str. Donath nr. 160, Cluj Napoca.

.-  la Iaşi,  preselecţie  regională,   în   data  de 25   mai  2018,   la ora  12.00

la Ateneul din Iaşi, adresa Strada Ion Creangă nr. 14, Iaşi.

-  la Bucureşti, preselecţie regională, în data de 31 mai 2018, la ora 11.00

la Radio România, studioul T3 adresa Strada G-ral Berthelot, nr. 60-

64, Bucureşti.

- la Târgovişte, preselecţie regională, în data de 2 iunie 2018, la ora 11.00 la Casa   Romanţei,   Bd.   Regele   Carol   I,   nr.   3,   Târgovişte,   jud. Dâmboviţa
-  la Chişinău,   preselecţie   regională,   realizată   în   colaborare   cu   Uniunea Muzicienilor din Moldova, la sediul Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” din Chişinău (persoană de contact: director Svetlana Bivol).

 

În  juriul  preselecţiilor  regionale  pentru  Concursul  de  Interpretare  se  vor  afla personalităţi  ale  scenei  muzicale  româneşti  din  regiunile  respective,  laureaţi  ai Festivalului „Crizantema de aur”, precum şi directorul artistic al festivalului. Organizatorii asigură acompaniamentul interpreţilor la preselecţie.

Neparticiparea la preselecţie atrage după sine neparticiparea la concurs.

Concurenţii care  au  obţinut  la  ediţiile  anterioare ale  Festivalului-concurs Trofeul „Crizantema de Aur”, Premiul I sau trei ani consecutivi diverse alte premii nu mai au dreptul de a participa la Concursul de Interpretare din anul 2018.

Calităţile   vocal-interpretative,    valoarea   şi    dificultatea   repertoriului, precum şi prezenţa scenică sunt criterii pe care organizatorii le consideră importante în vederea acordării dreptului de participare în concurs. Câştigătorii preselecţiilor vor fi anunţaţi telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului, în termen de 2 săptămâni de la finalizarea tuturor preselecţiilor regionale.

ştigătorii preselecţiilor sunt obligaţi să anunţe organizatorii până cel târziu în data de 15 august 2018 în cazul în care se află în imposibilitatea de a mai participa la Festivalul-concurs, situaţie în care organizatorii pot decide dacă este necesară completarea locului vacant din lista candidaţilor participanţi la preselecţie.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE INTERPRETARE

În urma preselecţiei vor fi selecţionaţi pentru concurs maximum 14 concurenţi.

Ordinea  intrării  în  concurs  va  fi  stabilită  prin  tragere  la  sorţi.  Concurenţii  vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi participarea la programul de repetiţii.

Pe durata desfăşurării repetiţiilor şi a festivalului, organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor admişi în etapa finală.

Concurentul care nu se conformează rigorilor prezentului regulament va fi eliminat din concurs, fără drept de a solicita daune morale şi materiale.

Repertoriul de concurs

Repertoriul de concurs al interpreţilor admişi după preselecţie va cuprinde două romanţe:  o  romanţă  din  lista  concurentului  şi  o  romanţă  din  lista  romanţelor premiate la concursurile de creaţie ale Festivalului-concurs.

Stabilirea repertoriului pentru concurs al interpreţilor admişi în finală se va face de comun acord cu directorul artistic al festivalului şi va avea în vedere evitarea repetării unor romanţe.

Criteriile de jurizare sunt:

-      calităţile vocal-interpretative;

-      valoarea şi dificultatea repertoriului;

-      prezenţa şi atitudinea scenică.

În cadrul concursului, membrii juriului vor acorda punctaje de la 5 la 10 puncte, pentru fiecare dintre criteriile de jurizare. Premiile vor fi ierarhizate ca urmare a punctajelor obţinute de concurenţi, iar în caz de balotaj va decide nota cea mai mare obţinută de concurent pentru calităţile vocal-interpretative. În cazul în care balotajul se va menţine, va prima punctajul cel mai mare obţinut pentru valoarea şi dificultatea repertoriului.

6. JURIZAREA FESTIVALULUI-CONCURS

Jurizarea Festivalului-concurs va fi făcută de două jurii distincte pentru Concursul de

Interpretare şi pentru Concursul de Creaţie, precum şi de un Juriu al Presei de Specialitate care va acorda câte un premiu pentru fiecare concurs. Deciziile artistice ale juriilor nu pot fi contestate.

-      Juriul  Concursului  de  Creaţie va  fi  format  din  cinci  compozitori  (trei compozitori desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi doi compozitori desemnaţi de Uniunea Muzicienilor din Moldova). Juriul secţiunii de Creaţie va juriza şi preselecţia romanţelor în primă audiţie care vor fi selecţionate pentru concurs.

-      Juriul Concursului de Interpretare va fi format din nouă personalităţi ale scenei   muzicale   româneşti:   artişti   consacraţi   în   interpretarea   şi   promovarea Romanţei din România şi din Republica Moldova.

-      Juriul Presei de Specialitate va fi  format din jurnalişti de specialitate şi realizatori de emisiuni din România şi din Republica Moldova.

Activitatea de jurizare va fi asistată tehnic de câte un secretar al juriului, desemnat de organizatori pentru fiecare secţiune.

Participarea în jurii va fi remunerată pe bază de contract, cuantumul fiind stabilit de organizatori.

7. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Tuturor concurenţilor li se vor acorda diplome de participare. Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

- Trofeul „Crizantema de Aur” Târgovişte 2018 – 6.000 lei

- Premiul I – 5.000 lei

- Premiul al II-lea – 4.000 lei

- Premiul al III-lea – 3.000 lei

- Premiul special „Ioana Radu” – 2.500 lei

- Premiul special „Romanţa ne uneşte” acordat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 2.000 lei

- Premiul special „Cetatea Romanţei” acordat de Primăria Municipiului Târgovişte – 2.000 lei

- Premiul special al presei – 1.500 lei

Având   în   vedere   amploarea   şi   tradiţia Festivalului-concurs   naţional   de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur“, nivelul artistic al concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, organizatorii pot permite acordarea unor premii speciale fără a afecta numărul premiilor din regulament şi fără a diminua valoarea acestora.

8. GALA LAUREAŢILOR

Laureaţii vor participa obligatoriu la Concertul de Gală.

Înregistrările  realizate  de  organizatori  şi  de  Televiziune  şi/sau  Radio  în  timpul concursului nu sunt remunerate.

În cazul în care organizatorii intenţionează să realizeze cu laureaţii un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor sunt cedate organizatorilor, concurenţii semnând aceasta în fişa de înscriere.

Concurentul distins cu Trofeul „Crizantema de Aur” va participa de drept, ca invitat special, la următoarea ediţie a festivalului cu un micro-recital de romanţe.

9. CONCURSUL DE CREAŢIE

Concursul  de  Creaţie  este  organizat  în  colaborare  cu Uniunea  Compozitorilor  şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi este deschis atât compozitorilor şi textierilor profesionişti, membri ai uniunilor de creaţie, cât şi celor amatori, din România şi din Republica Moldova

Preselecţia romanţelor pentru Concursul de Creaţie se va face de un Juriu alcătuit din trei membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi doi membri desemnaţi de Uniunea Muzicienilor din Moldova. Jurizarea  Preselecţiei  pentru  Concursul  de  Creaţie  va  fi  asistată  de directorul  artistic  al  Festivalului.  Membrii  UCMR  ai  Juriului  de  Preselecţie  vor selecta maximum 10 romanţe în primă audiţie ale concurenţilor din România, iar membrii UMM ai Juriului de Preselecţie vor selecta maximum 2 romanţe în primă audiţie ale concurenţilor din Republica Moldova, pentru a participa la Concursul de Creaţie.

Membrii Juriului de preselecţie nu ierarhizează, ci doar selecţionează romanţele pentru participarea în cadrul Concursului de Creaţie. Preşedintele  Juriului  de  Creaţie  va  fi  unul  dintre  cei  trei  membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Durata fiecărei romanţe în primă audiţie nu trebuie să depăşească 4 minute.

Fiecare compozitor poate ajunge în finală doar cu o romanţă.

Nu pot participa la preselecţie romanţe în primă audiţie aparţinând unor compozitori/persoane decedate.

Plata  interpretului,  textierului  şi  a  orchestraţiei  romanţei  în  primă audiţie intră în sarcina compozitorului.
Membrii juriului nu au voie să aibă romanţe înscrise în concurs.

Condiţii de participare la concursul de creaţie

Compozitorii care doresc să participe la concursul de creaţie vor expedia până la data de 15 iunie 2018 următoarele:

  • un CD cu romanţa/romanţele interpretate - voce şi pian,
  • partitura originală,
  • fişa de înscriere-tip anexată,
  • fotografie artistică
  • un curriculum vitae (date personale) la zi,
  • copie a actului de identitate;
  • chitanţa / documentul de plată care atestă achitarea taxei de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CONT IBAN: RO11 TREZ 2715 006x xx00 8472) sau în ziua preselecţiei, în numerar.

Înscrierile pentru concurs vor fi trimise prin una dintre următoarele modalităţi:

-      prin    poştă/curier  la Centrul  Cultural  pentru  UNESCO  „Cetatea Romanţei” Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 46A, et. 2, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cu menţiunea - pentru Festivalul Naţional de Romanţe „CRIZANTEMA DE AUR” 2018, Concursul de creaţie,

-      pe e-mail la adresa centrul.cultural.unesco.tgv@gmail.com.

Juriul Preselecţiei pentru Concursul de Creaţie va selecţiona, în perioada 15-20 iunie 2018 cel mult 12 romanţe pentru faza finală a concursului de creaţie, iar organizatorii vor anunţa compozitorii şi lucrările admise în concursul final, până la data de 30 iunie 2018, telefonic şi/sau prin e- mail, precum şi pe site-ul festivalului.

Compozitorii ale căror lucrări au fost admise în faza finală trebuie să aleagă interpreţi profesionişti, (de preferinţă laureaţi ai Concursurilor de Interpretare ale Festivalului

„Crizantema de Aur” sau ai unor festivaluri muzicale naţionale, interpreţi care să poată pune în valoare romanţele în primă audiţie şi să contribuie la creşterea calităţii artistice a Concursului de Creaţie). Compozitorii trebuie să comunice organizatorilor numele interpreţilor şi să expedieze pentru aceştia, pe una dintre adresele indicate mai sus, o fotografie color 4/6 şi un curriculum vitae la zi.

Compozitorii trebuie să predea orchestraţia romanţei care a fost selecţionată  pentru  Concursul  de  Creaţie  în  format  profesionist (partitura generală de orchestră + partiturile pentru instrumente) pe adresele indicate în Regulament până la data de 31 august 2018.

Etapa  finală a  Concursului de  Creaţie  va avea loc în perioada 18 - 20 octombrie 2018.

Interpreţii vor fi prezenţi pentru repetiţii la data comunicată de organizatori.

10. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE CREAŢIE

Tuturor  concurenţilor  de  la  concursul  de  creaţie  li  se  vor  acorda  diplome  de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

- Premiul I – 6.000 lei

- Premiul al II-lea – 5.000 lei

- Premiul al III-lea – 4.000 lei

- Premiul special „Ionel Fernic” – 2.500 lei

- Premiul special „Romanţa ne uneşte” acordat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 2.000 lei

- Premiul special „Cetatea Romanţei” acordat de Primăria Municipiului Târgovişte – 2.000 lei

- Premiul special al Presei – 1.500 lei

Romanţele premiate vor fi prezentate în Concertul de Gală al Festivalului-concurs. Pentru înregistrările realizate de  Televiziune şi/sau  Radio în timpul  Festivalului- concurs, nu se plătesc drepturile aferente compozitorilor, textierilor şi interpreţilor. Romanţele premiate la Concursul de Creaţie vor intra în repertoriul propus pentru ediţiile viitoare ale Concursurilor de Interpretare, în vederea promovării acestora şi pentru înnoirea repertoriului naţional de romanţe.

11. ORCHESTRE ŞI ORCHESTRAŢII

Organizatorii asigură concurenţilor secţiunilor de interpretare şi de creaţie, precum şi invitaţilor în concerte şi recitaluri, acompaniament orchestral profesionist.

12. ALTE   MANIFESTĂRI   PRILEJUITE    DE   FESTIVALUL-CONCURS „CRIZANTEMA DE AUR”

În anul 2018, dedicat celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918 şi Anului European al Patrimoniului Cultural, precum şi în timpul desfăşurării festivalului- concurs vor fi organizate, în funcţie de bugetul alocat, numeroase evenimente asociate: lansări de carte şi de CD-uri/DVD-uri cu romanţe ale compozitorilor şi invitaţilor prezenţi în recitaluri, editare de monografii şi culegeri cu romanţe pe versuri ale marilor poeţi români, expoziţii, sesiuni de autografe şi microrecitaluri, dezbateri şi mese rotunde legate de creaţia şi interpretarea Romanţei, geneza şi evoluţia Romanţei şi despre apartenenţa ei la marea familie a genurilor muzicale din patrimoniul cultural naţional şi european, propusă spre a fi inclusă în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO.

În  perioada  premergătoare  etapei  finale  şi  în  timpul  desfăşurării  preselecţiilor

regionale şi a preselecţiei finale, vor putea fi organizate o serie de manifestări asociate festivalului  constând  în  recitaluri  şi  concerte  de  romanţe,  cu  participarea  unor laureaţi ai Festivalului „Crizantema de Aur” şi a unor personalităţi ale scenei muzicale româneşti, cu scopul promovării romanţei şi a poeziei româneşti şi a Festivalului Naţional „Crizantema de Aur” în ţară şi în străinătate. Aceste evenimente asociate vor putea fi organizate numai în funcţie de bugetul festivalului, de parteneriatele cu instituţii  muzicale profesioniste  şi  de  alte  finanţări atrase prin  colaborări, sponsorizări şi donaţii care să asigure plata prestaţiilor artistice, a tehnicii de scenă necesare, a chiriilor pentru locaţii, a transportului şi cazării echipei de organizare, precum şi a mediatizării în programele posturilor radio şi TV şi în presa scrisă locală şi regională.

În acest context, Programul Naţional de Concerte „Romanţa ne uneşte”, desfăşurat sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO reprezintă un proiect emblematic al ediţiei din anul 2018, dedicat celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918. Concertele se vor desfăşura ca evenimente asociate festivalului pe tot parcursul anului 2018 în zone istorice din România şi Republica Moldova şi va fi organizat de Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte în parteneriat cu instituţii muzicale profesioniste, cu centre judeţene de cultură şi în colaborare cu instituţii mass-media naţionale şi regionale din România şi Republica Moldova.

13. DIRECŢIA ARTISTICĂ A FESTIVALULUI

Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanţei” Târgovişte asigură direcţia artistică a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de aur”, ediţia a 51-a – 2018 şi a tuturor evenimentelor artistice asociate acestuia pe parcursul anului 2018, dedicate Celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918 şi a Anului European al Patrimoniului Cultural.

14. COLABORĂRI CU MASS-MEDIA

În  baza  unor  contracte  ferme  de  colaborare  cu  posturi  locale  şi  regionale  de televiziune se vor asigura înregistrări, transmisii directe, parţial sau în exclusivitate, ale fazelor de preselecţie şi ale concertelor, recitalurilor de romanţe şi a altor evenimente asociate festivalului.

Transmisia TV în direct a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur”

Târgovişte 2018 va fi asigurată de un singur post naţional de televiziune (care are şi reţea de posturi regionale) cu care organizatorii vor încheia contract de coproducţie. De asemenea, organizatorii vor încheia un parteneriat de promovare şi cu un post naţional de radio (care are şi reţea de posturi regionale) în vederea mediatizării şi promovării festivalului şi a tuturor etapelor desfăşurării acestuia.


Puteți descărca documentul complet în format pdf (466 kB) (Regulament și fișe înscriere Crizantema de Aur 2018) sau doar fișele de înscriere (930 kB) (Fișe înscriere Crizantema de Aur 2018).

 

Comments are closed.