Regulamentul de participare la Crizantema de Aur 2016

REGULAMENTUL
Festivalului-concurs naţional de interpretare și creație a romanței
„Crizantema de Aur“ – Târgoviște, România
ediţia a 49-­a, 20‐22 octombrie 2016

1. ORGANIZATORI
Consiliul Local Municipal Târgoviște, Primăria Municipiului Târgoviște, Teatrul „Tony Bulandra” Târgoviște, Consiliul Judeţean Dâmbovița, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și în parteneriat/coproducție cu alte instituții de cultură și media naționale, organizează în perioada 20-22 octombrie 2016 cea de-a 49-a ediţie a Festivalului-concurs naţional de interpretare și creație a romanței „Crizantema de Aur“, Târgoviște, România, denumit în continuare Festivalul-concurs, potrivit prezentului regulament.

2. SCOPUL FESTIVALULUI-CONCURS
Festivalul-concurs este deschis participării interpreților și compozitorilor de romanțe, având drept scop afirmarea şi lansarea interpreților, stimularea creatorilor de romanțe, precum și conservarea, perpetuarea și promovarea romanței ca gen muzical care aparține patrimoniului cultural național.
Precizăm că în ianuarie 2016 am demarat procedurile oficiale la Comisia Națională a României pentru UNESCO în vederea înscrierii ROMANȚEI ROMÂNEȘTI pe lista Patrimoniului cultural imaterial UNESCO.

3. CONCURSUL DE INTERPRETARE
Condiții de participare la concursul de interpretare
Documentele necesare înscrierii:
- fișa de înscriere-tip, anexată prezentului regulament;
- curriculum vitae (date personale) la zi;
- copie act de identitate;
- fotografie color artistică;
- chitanța / documentul de plată care atestă achitarea taxei de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra”, sau în ziua preselecției în numerar.
Înscrierile pentru concurs se vor face până la data de 15 mai 2016 pentru preselecțiile din Craiova, Cluj și Iași și, respectiv, până la data de 15 iunie 2016 pentru preselecțiile din Constanța, București și Târgoviște. Nu este permisă înscrierea la mai multe preselecții regionale din același an.
Înscrierile pentru concurs vor fi trimise prin una dintre următoarele modalități:
- prin poștă/curier la TEATRUL „TONY BULANDRA” TÂRGOVIŞTE, B.dul Regele Carol I, nr. 43, cod.130024, Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu menţiunea - pentru Festivalul Naţional de Romanţe „CRIZANTEMA DE AUR” 2016, Concursul de interpretare,
- pe e-mail la adresele crizantemaaur@yahoo.com și contact@crizantemaaur.ro.
- vor fi înmânate în ziua preselecției.

4. ORGANIZAREA PRESELECȚIILOR PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE
Pentru obținerea unei participări la concursul de interpretare care să asigure un nivel ridicat de exigenţă şi competitivitate, vor fi organizate preselecţii regionale, astfel:

- la Craiova, preselecție regională, în data de 23 mai 2016, la ora 10.00 la Opera Română Craiova, adresa Str. Mihai Viteazul, nr. 7, Craiova, 200418, Dolj.
- la Cluj, preselecție regională, în data de 25 mai 2016, la ora 10.00 la TVR Cluj, adresa Str. Donath nr. 160, Cluj Napoca, cod 400293.
- la Iași, preselecție regională, în data de 28 mai 2016, la ora 10.00 la TVR Iași, adresa Str. Lascăr Catargi nr. 33, Iaşi, cod 700107.
- la Constanța, preselecție regională, în data de 20 iunie 2016, la ora 10.00 la Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, adresa Str. Mircea cel
Bătrân, nr. 97, 900592, Constanța.
- la București, preselecție regională, în data de 23 iunie 2016, la ora 10.00 la Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”, adresa Strada Gutenberg Johann, nr. 19, Sector 5, București.
- la Târgoviște, preselecție regională, în data de 25 iunie 2016, la ora 10.00 la Teatrul „Tony Bulandra”, B.dul Regele Carol I, nr. 43, cod.130024, Târgoviște, jud. Dâmbovița, tel.: +40-245.210.046, e-mail crizantemaaur@yahoo.com.

În juriul preselecţiilor regionale se vor afla personalități locale și naționale ale scenei muzicale românești, laureați ai Trofeului „Crizantema de Aur” din regiunile respective, redactori muzicali care promovează romanța pe posturi locale și regionale de radio și de televiziune, precum și directorul artistic al festivalului.
Organizatorii asigură acompaniamentul interpreților la preselecție. Neparticiparea la preselecţie atrage după sine neparticiparea la concurs. Concurenții care au obținut la edițiile anterioare ale Festivalului-concurs Trofeul „Crizantema de Aur”, Premiul I sau trei ani consecutivi diverse premii nu mai au dreptul de a participa la concursul de interpretare la ediția din anul 2016.
Calităţile vocal-interpretative, valoarea şi dificultatea repertoriului, precum și prezenţa scenică sunt criterii pe care organizatorii le consideră importante în vederea acordării dreptului de participare în concurs.
Câștigătorii preselecțiilor vor fi anunțați în data de 30 iunie 2016 telefonic și/sau prin e-mail, precum și pe site-ul festivalului.
Câștigătorii preselecțiilor sunt obligați să anunțe organizatorii până cel târziu în data de 31 august 2016 în cazul în care se află în imposibilitatea de a mai participa la Festivalul-concurs, situație în care organizatorii vor completa locul vacant din lista candidaților participanți la preselecție.

5. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE INTERPRETARE
În urma preselecţiei vor rămâne în concurs maximum 14 concurenţi.
Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi, câte 7 concurenți în cele 2 seri de concurs. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi participarea la repetiţii.
Pe durata desfășurării repetițiilor și a festivalului, organizatorii asigură cazarea și masa concurenților admiși în etapa finală.
Concurentul care nu se conformează rigorilor prezentului regulament va fi eliminat din concurs, fără drept de a solicita daune morale și materiale.
Repertoriul de concurs
Repertoriul de concurs al interpreților admiși după preselecție va cuprinde o romanță din lista concurentului și o romanță din lista romanțelor premiate la concursurile de creație ale Festivalului-concurs.
Stabilirea repertoriului pentru concurs al interpreților admişi în finală va avea în vedere evitarea repetării unor romanțe. În cazul în care o romanță va fi menţionată de mai mulţi concurenţi, se va organiza o tragere la sorţi, urmând ca romanța să fie interpretată de cel care a câştigat, iar ceilalţi să aleagă o altă romanță din repertoriul propus la înscriere.
Criteriile de jurizare sunt:
- calităţile vocal-interpretative;
- valoarea şi dificultatea repertoriului;
- prezenţa scenică.
În cadrul concursului, membrii juriului vor acorda punctaje de la 5 la 12 puncte, pentru fiecare dintre criteriile de jurizare, iar în caz de balotaj va decide nota cea mai mare obținută de concurent pentru calitățile vocal-interpretative. În cazul în care balotajul se va menține, va prima punctajul cel mai mare obținut pentru valoarea şi dificultatea repertoriului.

6. JURIZAREA FESTIVALULUI-CONCURS
Jurizarea Festivalului-concurs va fi făcută de două jurii distincte:
- Juriul secțiunii de Creație va fi format din minim cinci compozitori (patru desemnați de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și un compozitor din Republica Moldova). Juriul secțiunii de Creație va juriza și preselecția romanțelor în primă audiție care vor fi alese pentru concurs.
- Juriul secțiunii de Interpretare va fi format din minim cinci personalități ale
scenei muzicale românești: artiști consacrați; laureați ai Trofeului „Crizantema de Aur”; redactori muzicali care promovează romanța pe posturi naționale de radio și de televiziune; directorul artistic al festivalului ș.a.
Activitatea de jurizare va fi asistată tehnic de un secretar al juriului, desemnat de organizatori pentru fiecare secțiune.

Participarea în jurii va fi remunerată pe bază de contract, cuantumul fiind stabilit de organizatori.

7. PREMII ȘI DISTINCȚII PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE
Tuturor concurenților li se vor acorda diplome de participare. Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:
- Trofeul „Crizantema de Aur” Târgoviște 2016 – 6.000 lei
- Premiul I – 4.000 lei
- Premiul al II-lea – 3.000 lei
- Premiul al III-lea – 2.000 lei
- Premiul special „Ioana Radu” – 2.000 lei
- Premiul special al Consiliului Județean Dâmbovița – 1.500 lei
- Premiul special al Primăriei Municipiului Târgoviște – 1.500 lei

Având în vedere amploarea și tradiția Festivalului-concurs naţional de interpretare și creație a romanței „Crizantema de Aur“, nivelul artistic al concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, organizatorii pot permite acordarea unor premii speciale fără a afecta numărul premiilor din regulament și fără a diminua valoarea acestora.

8. GALA LAUREAȚILOR
Laureații vor participa obligatoriu la Concertul de Gală.
Înregistrările realizate de organizatori și de Televiziune și/sau Radio în timpul concursului nu sunt remunerate.
În cazul în care organizatorii intenționează să realizeze cu laureații un CD/DVD cu înregistrările din concurs și din Gala Laureaților, toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor sunt cedate organizatorilor, candidații semnând aceasta în fișa de înscriere.
Concurentul distins cu Trofeul „Crizantema de Aur” va face parte de drept din juriul ediției următoare a Festivalului-concurs și, de asemenea, va participa la următoarea ediție cu un recital de romanțe.

9. CONCURSUL DE CREAŢIE
Concursul de Creaţie este organizat în colaborare cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și este deschis atât compozitorilor şi textierilor profesionişti, membri ai uniunilor de creație, cât și celor amatori.
Preselecţia romanțelor pentru Concursul de Creaţie se face de către un Juriu desemnat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, asistat de directorul artistic al Festivalului. Juriul va selecta maxim 10 romanțe în primă audiție, pentru a participa la Concursul de Creație. Membrii Juriului de preselecție vor juriza și Concursul de Creație.
Durata romanțelor nu trebuie să depăşească 4 minute.
Fiecare compozitor poate ajunge în finală doar cu o romanță.
Plata interpretului, textierului și a orchestrației romanței intră în sarcina compozitorului.
Membrii juriului nu au voie să aibă romanțe intrate în concurs.

Condiții de participare la concursul de creaţie
Compozitorii care doresc să participe la concursul de creație vor expedia până la data de 30 mai 2016 următoarele:
- un CD cu romanța/romanțele interpretate - voce şi pian,
- partitura originală,
- fişa de înscriere-tip anexată,
- fotografie artistică
- un curriculum vitae (date personale) la zi,
- copie a actului de identitate;
- chitanța / documentul de plată care atestă achitarea taxei de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra”, sau în ziua preselecției în numerar.
Înscrierile pentru concurs vor fi trimise prin una dintre următoarele modalități:
- prin poștă/curier la TEATRUL „TONY BULANDRA” TÂRGOVIŞTE, B- dul Regele Carol I, nr. 43, cod.130024, Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu menţiunea - pentru Festivalul Naţional de Romanţe
„CRIZANTEMA DE AUR” 2016, Concursul de creaţie,
- pe e-mail la adresa crizantemaaur@yahoo.com și contact@crizantemaaur.ro.

Juriul de specialitate desemnat de UCMR va selecţiona, în perioada 15 iunie - 30 iunie 2016 cel mult 10 romanțe pentru faza finală a concursului de creație, iar organizatorii vor anunţa compozitorii şi lucrările admise în concursul final, până la data de 15 iulie 2016, telefonic și/sau prin e-mail, precum și pe site-ul festivalului.
Compozitorii ale căror lucrări au fost admise în faza finală trebuie să comunice organizatorilor numele interpreţilor și să expedieze pentru aceștia, pe una dintre adresele indicate mai sus, o fotografie color 4/6 şi un curriculum vitae la zi, precum şi tonalitatea aleasă de aceştia.
Etapa finală a Concursului de Creaţie va avea loc în perioada 20 - 22 octombrie 2016.
Interpreţii vor fi prezenţi pentru repetiţii la data comunicată de organizatori. Romanțele în primă audiție selecționate pentru concursul de creație vor fi achiziționate de organizatori cu suma de 2.500 lei pentru romanța admisă în concurs.

10. PREMII ȘI DISTINCȚII PENTRU CONCURSUL DE CREAȚIE
Tuturor concurenților de la concursul de creație li se vor acorda diplome de
participare.
Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:
- Premiul I – 6.000 lei
- Premiul al II-lea – 5.000 lei
- Premiul al III-lea – 3.000 lei
- Premiul special „Ionel Fernic” – 2.000 lei
- Premiul special al Consiliului Județean Dâmbovița – 2.000 lei
- Premiul special al Primăriei Municipiului Târgoviște – 2.000 lei
Romanțele premiate vor fi prezentate în Concertul de Gală al Festivalului-
concurs.
Pentru înregistrările realizate de Televiziune şi/sau Radio în timpul Festivalului-concurs, nu se plătesc drepturile aferente compozitorilor, textierilor și interpreților.
Romanțele premiate, ca şi cele nepremiate dar achiziţionate, devin proprietatea organizatorilor, cu toate drepturile care decurg din aceasta.

11. ORCHESTRE ȘI ORCHESTRAȚII
Organizatorii asigură concurenților secțiunilor de interpretare și de creație acompaniament orchestral profesionist.

12. ALTE MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE FESTIVALUL-CONCURS
„CRIZANTEMA DE AUR”
Pe timpul desfășurării festivalului vor fi organizate lansări de carte și de CD-
uri/DVD-uri cu romanțe ale compozitorilor și invitaților prezenți în recitaluri, monografii și culegeri cu romanțele premiate la edițiile anterioare, sesiuni de autografe și microrecitaluri, dezbateri legate de creația și interpretarea romanței românești și despre integrarea ei în familia cântecului poetic european ca gen muzical care aparține patrimoniului cultural național și european.
În perioada premergătoare etapei finale şi în timpul desfăşurării
preselecțiilor regionale și a preselecției finale, vor putea fi organizate o serie de manifestări conexe constând în recitaluri și concerte de romanțe, cu participarea unor laureați ai Festivalului „Crizantema de Aur” și a unor personalități ale scenei muzicale românești, cu scopul promovării romanței și a Festivalului „Crizantema de Aur”. Aceste evenimente vor putea fi organizate în funcție de bugetul festivalului, care să asigure plata prestațiilor artistice, a tehnicii de scenă necesare, a chiriilor pentru locații, a transportului și cazării echipei de organizare și a mediatizării în programele posturilor radio şi TV și în presa scrisă locală și regională.

13. COLABORĂRI CU MASS-MEDIA
În baza unor contracte ferme de colaborare cu posturi locale și regionale de televiziune se vor asigura înregistrări, transmisii directe, parţial sau în exclusivitate, ale fazelor de preselecţie și ale concertelor și recitalurilor de romanțe asociate acestora.
Transmisia TV a fazei finale a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur” Târgoviște 2016 va fi asigurată de un singur post naţional de televiziune cu care organizatorii vor încheia contract de coproducție. De asemenea, organizatorii vor încheia un parteneriat și cu un post național de radio în vederea mediatizării și promovării festivalului.

Puteți descărca documentul complet în format pdf (358 kB) (Regulament si fise inscriere Crizantema de Aur 2016) sau doar fisele de inscriere (430 kB) (Fise inscriere Crizantema de Aur 2016).

antet-cda

Comments are closed.