Regulamentul de participare la Crizantema de Aur 2017 – Ediția 50

REGULAMENTUL
Festivalului-concurs naţional de interpretare și creație a romanței
„Crizantema de Aur“ – Târgoviște, România
ediţia a 50-­a, jubiliară, 19‐21 octombrie 2017

 

 1. ORGANIZATORI

Consiliul Local Municipal Târgovişte, Primăria Municipiului Târgovişte, Teatrul „Tony Bulandra’’ Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi în parteneriat/coproducţie cu alte instituţii de cultură şi media naţionale, organizează în perioada 19-21 octombrie 2017 cea de-a 50-a ediţie, jubiliară, a Festivalului-concurs naţional de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur", Târgovişte, România, denumit în continuare Festivalul-concurs, potrivit prezentului regulament.

Evenimentul se desfăşoară sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.

 1. SCOPUL FESTIVALULUI-CONCURS

Festivalul-concurs este deschis participării interpreţilor şi compozitorilor de romanţe, având drept scop afirmarea şi lansarea interpreţilor de romanţe, cu vârste cuprinse între 18 şi 40 de ani, stimularea creatorilor de romanţe, precum şi conservarea, perpetuarea şi promovarea romanţei ca gen muzical care aparţine patrimoniului cultural naţional.

Precizăm că în anul 2017 continuăm procedurile oficiale demarate anul trecut la Ministerul Culturii şi la Comisia Naţională a României pentru UNESCO în vederea înscrierii ROMANŢEI ROMÂNEŞTI pe lista Patrimoniului cultural imaterial UNESCO.

 1. CONCURSUL DE INTERPRETARE

Condiţii de participare la concursul de interpretare

Documentele necesare înscrierii:

 • fişa de înscriere-tip, anexată prezentului regulament; curriculum vitae (date personale) la zi; copie act de identitate; fotografie color artistică;
 • chitanţa / documentul de plată care atestă achitarea taxei de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti în ziua preselecţiei în numerar.

Înscrierile la preselecţiile regionale pentru Concursul de Interpretare organizate în România se vor face până la data de 15 iunie 2017, iar în Republica Moldova în perioada 27- 29 aprilie 2017, la Uniunea Naţională a Muzicienilor din Chişinău. Nu este permisă înscrierea la mai multe preselecţii regionale din acelaşi an.

Înscrierile pentru Concursul de Interpretare vor fi trimise prin una dintre următoarele modalităţi:

 • -prin poştă/curier la TEATRUL „TONY BULANDRA" TÂRGOVIŞTE, B.dul Regele Carol I, nr. 43, cod.130024, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cu menţiunea - pentru Festivalul Naţional de Romanţe „CRIZANTEMA DE AUR" 2016, Concursul de interpretare,
 • - pe e-mail la adresele crizantemaaur@yahoo.com şi contact@crizantemaaur.ro

vor fi înmânate în ziua preselecţiei.

 1. ORGANIZAREA PRESELECŢIILOR PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Pentru obţinerea unei participări la concursul de interpretare care să asigure un nivel ridicat de exigenţă şi competitivitate, vor fi organizate preselecţii regionale, în România şi în Republica Moldova, astfel:

-la Chişinău, preselecţie regională, în perioada 27-29 aprilie 2017, la Uniunea Muzicienilor din Moldova, la Chişinău, in colaborare cu Compania Teleradio Moldova (persoană de contact, doamna Nina Bolboceanu).
- la Craiova, preselecţie regională, în data de 19 iunie 2017, la ora 11.00 la Opera Română Craiova, adresa Str. Mihai Viteazul, nr. 7, Craiova, Dolj.
- la Bucureşti, preselecţie regională, în data de 21 iunie 2017, la ora 11.00 la Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română", adresa Strada Gutenberg Johann, nr. 19, Sector 5, Bucureşti.
- la Constanţa, preselecţie regională, în data de 22 iunie 2017, la ora 11.00 la Universitatea „Ovidius" Facultatea de Arte, Sala Studio, adresa B-dul Mamaia Nr.124, Constanţa.
- la Târgovişte, preselecţie regională, în data de 23 iunie 2017, la ora 11.00 la Teatrul „Tony Bulandra", B.dul Regele Carol 1, nr. 43, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel.: +40-245.210.046, e-mail crizantemaaur@yahoo.com.
- la Cluj, preselecţie regională, în data de 28 iunie 2016, la ora 11.00 la TVR Cluj, adresa Str. Donath nr. 160, Cluj Napoca.
- la Bistriţa, preselecţie regională, în data de 28 iunie 2017, la ora 18.00 la Centrul Cultural „Dacia", adresa B-dul Dacia nr. 3-5, mun. Bistriţa.
-la Iaşi, preselecţie regională, în data de 30 iunie 2017, la ora 12.00 la TVR laşi, adresa Str. Lascăr Catargi nr. 33, laşi.

 

În juriul preselecţiilor regionale se vor afla personalităţi locale şi naţionale ale scenei muzicale româneşti, laureaţi ai Trofeului „Crizantema de Aur" din regiunile respective, redactori muzicali care promovează romanţa pe posturi locale şi regionale de radio şi de televiziune, precum şi directorul artistic al festivalului.

Organizatorii asigură acompaniamentul interpreţilor la preselecţie.

Neparticiparea la preselecţie atrage după sine neparticiparea la concurs.

Concurenţii care au obţinut la ediţiile anterioare ale Festivalului-concurs Trofeul „Crizantema de Aur”, Premiul I sau trei ani consecutivi diverse premii nu mai au dreptul de a participa la concursul de interpretare la ediţia din anul 2017.

Calităţile vocal-interpretative, valoarea şi dificultatea repertoriului, precum şi prezenţa scenică sunt criterii pe care organizatorii le consideră importante în vederea acordării dreptului de participare în concurs.

Câştigătorii preselecţiilor vor fi anunţaţi în data de 7 iulie 2017 telefonic şi/sau prin e- mail, precum şi pe site-ul festivalului.

Câştigătorii preselecţiilor sunt obligaţi să anunţe organizatorii până cel târziu în data de 31 iulie 2017 în cazul în care se află în imposibilitatea de a mai participa la Festivalul-concurs, situaţie în care organizatorii vor completa locul vacant din lista candidaţilor participanţi la preselecţie.

 1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE INTERPRETARE

În urma preselecţiei vor rămâne în concurs maximum 20 concurenţi.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi participarea la repetiţii.

Pe durata desfăşurării repetiţiilor şi a festivalului, organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor admişi în etapa finală.

Concurentul care nu se conformează rigorilor prezentului regulament va fi eliminat din concurs, fără drept de a solicita daune morale şi materiale.

Repertoriul de concurs

Repertoriul de concurs al interpreţilor admişi după preselecţie va cuprinde o romanţă din lista concurentului şi o romanţă din lista romanţelor premiate la concursurile de creaţie ale Festivalului-concurs.

Stabilirea repertoriului pentru concurs al interpreţilor admişi în finală se va face de comun acord cu directorul artistic al festivalului şi avea în vedere evitarea repetării unor romanţe.

Criteriile de jurizare sunt:

 • calităţile vocal-interpretative;
 • valoarea şi dificultatea repertoriului;
 • prezenţa scenică.

în cadrul concursului, membrii juriului vor acorda punctaje de la 5 la 10 puncte, pentru fiecare dintre criteriile de jurizare, iar în caz de balotaj va decide nota cea mai mare obţinută de concurent pentru calităţile vocal-interpretative. în cazul în care balotajul se va menţine, va prima punctajul cel mai mare obţinut pentru valoarea şi dificultatea repertoriului.

 1. JURIZAREA FESTIVALULUI-CONCURS

jurizarea Festivalului-concurs va fi făcută de două jurii distincte:

 • Juriul Concursului de Creaţie va fi format din cinci compozitori (patru desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi un compozitor desemnat de Uniunea Muzicienilor din Moldova). Juriul secţiunii de Creaţie va juriza şi preselecţia romanţelor în primă audiţie care vor fi alese pentru concurs.
 • Juriul Concursului de Interpretare va fi format din minim cinci personalităţi ale scenei muzicale româneşti: artişti consacraţi; redactori muzicali care promovează romanţa pe posturi naţionale de radio şi de televiziune; directorul artistic al festivalului ş.a.

Activitatea de jurizare va fi asistată tehnic de un secretar al juriului, desemnat de organizatori pentru fiecare secţiune.

Participarea în jurii va fi remunerată pe bază de contract, cuantumul fiind stabilit de organizatori.

 1. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Tuturor concurenţilor li se vor acorda diplome de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

-      Trofeul „Crizantema de Aur" Târgovişte 2017 - 6.000 lei

 • Premiul I - 5.000 lei
 • Premiul al II-lea - 4.000 lei
 • Premiul al IlI-lea - 3.000 lei
 • Premiul special „Ioana Radu" - 2.000 lei
 • Premiul special acordat de Consiliul judeţean Dâmboviţa - 1.500 lei
 • Premiul special acordat de Primăria Municipiului Târgovişte - 1.500 lei

Având în vedere amploarea şi tradiţia Festivalului-concurs naţional de interpretare şi creaţie a romanţei „Crizantema de Aur", nivelul artistic al concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, organizatorii pot permite acordarea unor premii speciale fără a afecta numărul premiilor din regulament şi fără a diminua valoarea acestora.

 1. GALA LAUREAŢILOR

Laureaţii vor participa obligatoriu la Concertul de Gală.

Înregistrările realizate de organizatori şi de Televiziune şi/sau Radio în timpul concursului nu sunt remunerate.

În cazul în care organizatorii intenţionează să realizeze cu laureaţii un CD/DVD cu înregistrările din concurs şi din Gala Laureaţilor, toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor sunt cedate organizatorilor, concurenţii semnând aceasta în fişa de înscriere.

Concurentul distins cu Trofeul „Crizantema de Aur" va participa de drept, ca invitat, la următoarea ediţie cu un micro-recital de romanţe.

 1. CONCURSUL DE CREAŢIE

Concursul de Creaţie este organizat în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi cu Uniunea Muzicienilor din Moldova şi este deschis atât compozitorilor şi textierilor profesionişti, membri ai uniunilor de creaţie, cât şi celor amatori, din România şi din Republica Moldova

Preselecţia romanţelor pentru Concursul de Creaţie se face de un Juriu alcătuit din patru membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, plus încă un membru desemnat de Uniunea Muzicienilor din Moldova, jurizarea pentru Preselecţia Concursului de Creaţie va fi asistată de directorul artistic al Festivalului. Juriul va selecta maxim 10 romanţe în primă audiţie, pentru a participa la Concursul de Creaţie.

Membrii Juriului de preselecţie vor juriza şi Concursul de Creaţie.

Preşedintele Juriului de Creaţie va fi unul dintre cei patru membri desemnaţi de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Durata romanţelor nu trebuie să depăşească 4 minute.

Fiecare compozitor poate ajunge în finală doar cu o romanţă.

Nu pot participa la preselecţie romanţe în primă audiţie aparţinând unor compozitori/persoane decedate.

Plata interpretului, textierului şi a orchestraţiei romanţei intră în sarcina compozitorului.

Membrii juriului nu au voie să aibă romanţe înscrise în concurs.

Condiţii de participare la concursul de creaţie

Compozitorii care doresc să participe la concursul de creaţie vor expedia până la data de 20 iunie 2017 următoarele:

 • un CD cu romanţa/romanţele interpretate - voce şi pian,
 • partitura originală,
 • fişa de înscriere-tip anexată, fotografie artistică
 • un curriculum vitae (date personale) la zi,
 • copie a actului de identitate;
 • chitanţa / documentul de plată care atestă achitarea taxei de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” sau în ziua preselecţiei, în numerar.

Înscrierile pentru concurs vor fi trimise prin una dintre următoarele modalităţi:

 • prin poştă/curier la TEATRUL „TONY BULANDRA" TÂRGOVIŞTE, B-dul Regele Carol I, nr. 43, cod.130024, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, cu menţiunea - pentru Festivalul Naţional de Romanţe „CRIZANTEMA DE AUR" 2016, Concursul de creaţie,
 • pe e-mail la adresa crizantemaaur@yahoo.com.

Juriul Preselecţiei pentru Concursul de Creaţie va selecţiona, în perioada 20 iunie - 30 iunie 2017 cel mult 10 romanţe pentru faza finală a concursului de creaţie, iar organizatorii vor anunţa compozitorii şi lucrările admise în concursul final, până la data de 7 iulie 2017, telefonic şi/sau prin e-mail, precum şi pe site-ul festivalului.

Compozitorii ale căror lucrări au fost admise în faza finală trebuie să aleagă interpreţi profesionişti, (de preferinţă laureaţi ai Concursurilor de Interpretare ale Festivalului „Crizantema de Aur" sau ai unor festivaluri muzicale naţionale care să pună în valoare romanţele în primă audiţie şi să contribuie la creşterea calităţii artistice a Concursului de Creaţie). Compozitorii trebuie să comunice organizatorilor numele interpreţilor şi să expedieze pentru aceştia, pe una dintre adresele indicate mai sus, o fotografie color 4/6 şi un curriculum vitae la zi, precum şi tonalitatea aleasă de interpreţi.

Etapa finală a Concursului de Creaţie va avea loc în perioada 19-21 octombrie 2017.

Interpreţii vor fi prezenţi pentru repetiţii la data comunicată de organizatori.

 1. PREMII ŞI DISTINCŢII PENTRU CONCURSUL DE CREAŢIE

Tuturor concurenţilor de la concursul de creaţie li se vor acorda diplome de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

 • Premiul I - 6.000 lei
 • Premiul al Il-lea - 5.000 lei
 • Premiul al 111-lea - 4.000 lei
 • Premiul special „Ionel Fernic” - 2.000 lei
 • Premiul special acordat de Consiliul Judeţean Dâmboviţa - 2.000 lei
 • Premiul special acordat de Primăria Municipiului Târgovişte - 2.000 lei Romanţele premiate vor fi prezentate în Concertul de Gală al Festivalului-concurs.

Pentru înregistrările realizate de Televiziune şi/sau Radio în timpul Festivalului- concurs, nu se plătesc drepturile aferente compozitorilor, textierilor şi interpreţilor.

Romanţele premiate la Concursul de Creaţie vor intra în repertoriul propus pentru ediţiile viitoare ale Concursurilor de Interpretare, în vederea promovării acestora şi pentru înnoirea repertoriului naţional de romanţe.

 1. ORCHESTRE ŞI ORCHESTRAŢII

Organizatorii asigură concurenţilor secţiunilor de interpretare şi de creaţie acompaniament orchestral profesionist.

 1. ALTE MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE FESTIVALUL-CONCURS „CRIZANTEMA DE AUR"

Pe timpul desfăşurării festivalului vor fi organizate lansări de carte şi de CD-uri/DVD- uri cu romanţe ale compozitorilor şi invitaţilor prezenţi în recitaluri, monografii şi culegeri cu romanţele premiate la ediţiile anterioare, sesiuni de autografe şi microrecitaluri, dezbateri legate de creaţia şi interpretarea romanţei româneşti şi despre integrarea ei în familia cântecului poetic european ca gen muzical care aparţine patrimoniului cultural naţional şi european.

în perioada premergătoare etapei finale şi în timpul desfăşurării preselecţiilor regionale şi a preselecţiei finale, vor putea fi organizate o serie de manifestări conexe constând în recitaluri şi concerte de romanţe, cu participarea unor laureaţi ai Festivalului „Crizantema de Aur" şi a unor personalităţi ale scenei muzicale româneşti, cu scopul promovării romanţei şi a Festivalului Naţional „Crizantema de Aur”. Aceste evenimente vor putea fi organizate în funcţie de bugetul festivalului, care să asigure plata prestaţiilor artistice, a tehnicii de scenă necesare, a chiriilor pentru locaţii, a transportului şi cazării echipei de organizare şi a mediatizării în programele posturilor radio şi TV şi în presa scrisă locală şi regională.

 1. COLABORĂRI CU MASS-MEDIA

În baza unor contracte ferme de colaborare cu posturi locale şi regionale de televiziune se vor asigura înregistrări, transmisii directe, parţial sau în exclusivitate, ale fazelor de preselecţie şi ale concertelor şi recitalurilor de romanţe asociate acestora.

Transmisia TV a fazei finale a Festivalului Naţional de Romanţe „Crizantema de Aur" Târgovişte 2017 va fi asigurată de un singur post naţional de televiziune cu care organizatorii vor încheia contract de coproducţie. De asemenea, organizatorii vor încheia un parteneriat şi cu un post naţional de radio în vederea mediatizării şi promovării festivalului.

Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte
Manager,
Mihai Constantin
Centrul Cultural pentru UNESCO
„Cetatea Romanţei”Târgovişte
Director artistic al Festivalului „Crizantema de Aur”
Alina Mavrodin Vasiliu

Puteți descărca documentul complet în format pdf (1 MB) (Regulament si fise inscriere Crizantema de Aur 2017) sau doar fisele de inscriere (199kB) (Fise inscriere Crizantema de Aur 2017).

 

Comments are closed.